| Vad ingår i fast försäljning? | Varför sälja själv? | Vad betyder orden? | Mäklaren | Sälja | Fast & lös egendom | Auktoriserad | Städning | Köpa | Visning |


Mäklaren

Mäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk person hjälpa både säljare och köpare.

En fastighetsaffär eller bostadsrättsöverlåtelse kan se enkel ut, och är det också i många fall, men erfarenheten visar att alltför många gånger innehåller den "enkla" affären delar som lekmän varken kan bedöma eller hantera. Konsekvenserna av detta blir nästan alltid ekonomiska - till köparens eller säljarens nackdel. Den "enkla" affären leder inte alltid till bästa möjliga pris.

Mäklarens uppdrag, från intag till avslut kan innehålla många olika moment; värdering, visning och upprättande av köpehandlingar. Om man anlitar en mäklare slipper man problem som man varken vet existerar eller känner till konsekvenserna av.


Fastighetsmäklaren

Fastighetsmäklaren är den som har störst lokalkännedom och kunskap om fastighetsmarknaden på orten. Med hänsyn till detta och med hänsyn till den värdering som mäklaren gör åsätts fastigheten/bostadsrätten ett marknadsmässigt pris. Mäklaren vet också hur man hittar den rätta köparen. Kanske har mäklaren redan en köpare i sitt register

Fastighetsmäklaren hjälper dig gärna att lösa de ekonomiska frågorna. Mäklaren upprättar en realistisk boendekalkyl, och hjälper dig hitta bästa möjliga finansiering tack vare sina kontakter med banker och låneinstitut.

Fastighetsmäklarens stora kontaktnät betyder inte bara större kunskap, utan också betydligt bättre möjligheter för dig att göra en bra affär. Jurister, ekonomer, byggnadsingenjörer och besiktningsmän är några är dem som mäklaren ställer upp "bakom" dig. Genom anslutning till Mäklarsamfundet har mäklaren dessutom god kontakt med ett stort antal mäklarkollegor i olika delar av landet.

Att anlita en mäklare är en fråga om förtroende för mäklarens kompetens, utbildning och erfarenhet. I grund och botten handlar det ju om att på bäst sätt gardera sig mot problem.


  Mäklarcentrum Hans Olsson AB
  Storgatan 19, Gallerian
  771 30 LUDVIKA

Tel:  
Fax:  
E-post:    

0240-144 50  
0240-174 76  
[email protected]  


© 2000 Mäklarcentrum Hans Olsson AB   -   En LUDVIKA.NU-kreation