KOSTNADSFRI FÖRSÄLJNINGSVÄRDERING

Om Du funderar på att sälja Ditt hus, kommer vi hem till Dig och gör en muntlig bedömning av aktuellt marknadsvärde. Det besöket innebär inga förbindelser från Din sida.

Skulle vi enas om att Ditt hus skall säljas, tecknar vi ett skriftligt förmedlingsuppdrag och diskuterar i varje enskilt fall fram hu vi skall lägga upp försäljningsarbetet. Givetvis tar vi stor hänsyn till Dina speciella önskemål.

Kommer vi inte överens, skiljs vi åt som goda vänner och besöket kostar ingenting.

  Mäklarcentrum Hans Olsson AB
  Storgatan 19, Gallerian
  771 30 LUDVIKA

Tel:  
Fax:  
E-post:    

0240-144 50  
0240-174 76  
[email protected]  


© 2000 Mäklarcentrum Hans Olsson AB   -   En LUDVIKA.NU-kreation