Som säljare är Du ansvarig i tio år för dolda fel i Din fastighet - se till att Du är försäkrad!

En säljare har enligt jordabalken ett tioårigt ansvar för dolda fel gentemot köparen. detta innebär att de ekonomiska relationerna mellan köpare och säljare i värsta fall inte är slut i och med att säljaren fått betalt och överlämnat köpebrevet. För att begränsa den privatekonomiska risken introducerade Mäklarsamfundet redan 1996 en sk. överlåtelseförsäkring. Försäkringen har en stor omfattning och täcker skada och fel som besiktningsmannen inte upptäckt på byggnadens konstruktion. Försäkringen täcker också fel på vissa installationer som el, vvs, mm.


Har man som säljare tecknat en överlåtelseförsäkring har man i hög grad begränsat risken för krav på nedsättning av köpeskillingen från köparen. För köparens del innebär det att betalning för försäkrade skador och fel kan erhållas utan att hänsyn behöver tas till säljarens ekonomi. Detta innebär att såväl köpare och säljare minimerat sina risker för oväntade ekonomiska överraskningar.

Utgångspunkten för försäkringsskyddet är en obligatorisk besiktning som ska utföras innan försäkringen tecknas. Försäkringen gäller i tio år för fel eller brister som senare under försäkringstiden upptäcks och inte påtalats vid besiktningen och inte heller är att hänföra till normalt eller förväntat skick.

Vill Du veta mer - Vänd Dig till oss på Mäklarcentrum.

  Mäklarcentrum Hans Olsson AB
  Storgatan 19, Gallerian
  771 30 LUDVIKA

Tel:  
Fax:  
E-post:    

0240-144 50  
0240-174 76  
[email protected]  


© 2000 Mäklarcentrum Hans Olsson AB   -   En LUDVIKA.NU-kreation